0
Ingen produkter i handlekurven.
0
Ingen produkter i handlekurven.

Mot fattigdom og utenforskap

Hjerte for Sandnes ble stiftet i 2016, basert på kristne og humanistiske verdier. Klippen Sandnes var initiativtaker og sentral støttespiller i oppstarten av arbeidet. Gjennom aktiviteter, arbeidstrening og sosiale møteplasser ønsker Hjerte for Sandnes at mennesker som strever med hverdagen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt hjerte er å motvirke utenforskap og fattigdom.  

I 2016 ble det ansatt daglig leder, og per 2023 har organisasjonen 6,6 årsverk som driver arbeidet. Hjerte for Sandnes har til enhver tid, flyktninger i språkpraksis, mennesker fra kriminalomsorgen som avtjener bøtetjeneste og mennesker i arbeidstrening og aktivitetstiltak gjennom NAV.  

Hjerte for mennesker med ruserfaring: Fra 2015 til 2019 var Hjerte for Sandnes i samarbeid med Klippen om Kafe No13, et tilbud til mennesker med ruserfaring. Fra 2020 til 2022 var Hjerte for Sandnes utsalgssted for Gatemagasinet Asfalt.  

Hjerte for vanskeligstilte og de som faller utenfor: Mange av våre aktiviteter har integrering som målsetting. Hjerte for Sandnes er en av medstifterne til Matsentralen Rogaland. Dette resulterte i oppstart av matutlevering til vanskeligstilte i 2018. Arbeidet blant vanskeligstilte omfatter i dag utdeling av klær, kafefellesskap, hobbyverksted, JAM musikk og Kafe, sommerleir, helgeturer, sommerbasen, livsmestringsprogrammet AKSEPT og arbeidstrening.  

Hjerte for mennesker i kriser: Det er viktig for organisasjonen å være til stede for mennesker som er drevet på flukt på grunn av krig. Derfor utvidet vi kapasiteten i alle aktiviteter, da det brøt ut krig i Ukraina våren 2022. 

Hjerte for mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet: Hjerte for Sandnes ønsker å bidra til at mennesker med diagnoser, ungdom som har droppet ut av skolen, mennesker med helseutfordringer og pensjonister skal ha en meningsfull hverdag i aktivitet med andre. Derfor har vi utviklet flere arenaer for aktivitet og arbeidstrening. Disse er rammeverksted, snekkerverksted, keramikkverksted, film- foto- og media avdeling og trykkeri. Vi utfører også en kartlegging av funksjon- og arbeidsevne i samarbeid med NAV Sandnes.   

Frivillighet er svært viktig i Hjerte for Sandnes, og en uvurderlig ressurs. Organisasjonen har over 100 frivillige som bidrar gjennom året.  

Hjerte for Sandnes inviterer lokale og nasjonale bedrifter til samarbeid om å bety en forskjell for dem som trenger en utstrakt hånd. Vi har opparbeidet oss et stort bedriftsnettverk, og samarbeider med Sandnes kommune, Rogaland Fylkeskommune, Helsedirektoratet, IMDI, NAV, Universitetet i Stavanger og et stort antall private.   

Drivkraften bak vårt arbeid er å se mennesker oppleve mestring og glede i fellesskap med andre. Vi ønsker å bidra til at mennesker i Sandnes opplever tilhørighet, føler seg akseptert av storsamfunnet, og finner mening i hverdagen.  

%d bloggere liker dette: