0
Ingen produkter i handlekurven.
0
Ingen produkter i handlekurven.
Vårt bidrag:
Film | Grafisk | Konsept
AKSEPT Livsmestring er en helhetlig modell for oppfølging av familier som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer.

Hjerte for Sandnes driver et utstrakt arbeid for mennesker med sammensatte utfordringer. Vi har ukentlig kontakt med over 200 barnefamilier og enkeltpersoner. Prosjektet er et tiltak for bedre psykisk helse og livskvalitet. Det skal bidra til mindre ulikhet ved å øke samfunnsdeltakelse og er et inkluderingstiltak for å forhindre utenforskap.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med avdelinger i Sandnes kommune og NAV Sandnes. Vi håper med dette prosjektet at vi kan utarbeide en metode for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med sårbare og vanskeligstilte barnefamilier.

Mange barn og familier lider av utenforskap eller manglende aksept på ulike arenaer. Det kan være mange bakenforliggende grunner for utenforskapet. Det kan handle om familiens manglende økonomi, foreldrenes mangel på arbeid og samfunnsdeltakelse eller mangel på informasjon om systemer i samfunnet.

Flerer til livsmestring og samfunnsdeltakelse på ulike måter. Temaene som jobbes med er helse, arbeid, fritid, samfunn og personlig økonomi. Målet med temasamlingene er at familiene kan finne frem i jungelen av offentlige tilbud, og selv ta tak i egen livssituasjon slik at de på en bedre måte kan mestre livet og hverdagen.

Prosjektet er sponset av Sparebank-stiftelsen SR bank.